Czynniki genetyczne

fit laskaMówiąc o depresji, możemy wskazywać na wiele różnych czynników jej wystąpienia. W tym miejscu musimy jednakże wskazać na jeden bardzo istotny czynnik, na który musimy uważać i który musimy brać pod uwagę. Chodzi mianowicie o czynniki genetyczne. Czy depresja jest chorobą uwarunkowaną genetycznie? Być może nie mówi się o niej w ten właśnie sposób, ale na pewno trzeba podkreślić, że fakt wystąpienia tej choroby u danej osoby powoduje, że następne pokolenia mogą być w pewnym stopniu narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia depresji. Oczywiście nie można tutaj nie wspomnieć o pewnym klimacie, nie można nie wspomnieć o stresie, jako o czynnikach powodujących wystąpienie depresji, powodujących zwiększenie się ryzyka tego, iż kogoś dopadnie depresja i są to właśnie te główne czynniki rozwoju stanów depresyjnych i samej depresji, aczkolwiek podkreślmy jeszcze raz, iż genetyka ma tutaj spore znaczenie.