Kulturystyka, a crossfit

kobieta fitKulturystyka z treningiem crossfit ma niezbyt wiele wspólnego. Jeśli chodzi bowiem o trening kulturystyczny, to przede wszystkim jego celem jest ukształtowanie odpowiedniej sylwetki ciała. Właśnie ten aspekt jest podstawowym i wszelkie ćwiczenia treningowe powinny być jemu podporządkowane. W treningu crossfit mówimy o nieco innych aspektach. Tutaj stosujemy zupełnie inne obciążenia treningowe, gdyż de facto chodzi o zupełnie inne aspekty, które chcemy uzyskać. Trening crossfit to przede wszystkim dążenie do uzyskania bardzo dobrej kondycji i wytrzymałości. W kulturystyce tymczasem nie to jest najważniejsze, aczkolwiek oczywiście jak najbardziej jest to również ważne. Dlatego też będąc kulturystą możemy także stosować elementy treningu crossfit, aczkolwiek istnieją pewne zastrzeżenia, w myśl których nie powinniśmy skupiać się tylko i wyłącznie na treningu crossfit, ale może on być co najwyżej pewnym dodatkiem.